JARNÍ PRÁZDNINY:  2. 3. - 6. 3. 2020

Novinky 5.B

5. B posílá pozdrav

Novinky 5.B

Děti z 5. B se ubytovaly, vytvořily si trička svého týmu, vymyslely pokřik a naučily se hymnu. Další den byly na výletě v Doksech, kde si koupily pár drobností a dárečky pro rodinu. Také navštívily zoopark Berousek a zbytek odpoledne trávily na pláži u Máchova jezera.  

Husitské muzeum Tábor

Novinky 5.B

Třídy 5. B a 5. C navštívily 26. dubna 2018 Husitské muzeum v Táboře. Žáci se podívali na film, seznámili se s historií neporazitelných husitů, orientovali se v čase, porovnávali současnost a minulost. Při skupinové výuce plnili úkoly, četli si komiksové panely, hledali tajné zásuvky a dvířka, ve kterých měli nápovědu. Práce s pracovními listy je bavila a zaujala. Prohlédli si gotický sál a jeho e…

Projekt Evropa

Novinky 5.B

V pátek 2. března probíhalo v pátých třídách projektové vyučování "Evropa a svět nás zajímá". Vedeme žáky k práci ve skupinách a podílení se na řešení problému. Žáci si vybrali stát a pomocí pracovních listů se seznámili s významnými osobnostmi kultury a vědy. Vyhledávali charakteristické indicie, co ke státu patří. Vlastnoručně si vyrobili kostky a figurky s vlajkami.  Zahráli si hru Evropské záv…

Muzikál

Novinky 5.B

15. února byla také naše třída v kulturním domě Fontána na dětském muzikálu Čarodějnický učeň. Velice pěkné zpracování  příběhu plného pohádkových postav Metropolitního divadla Praha zaujalo i žáky pátých tříd.

Mikuláš v 5. B

Novinky 5.B

5. prosince chodil v naší škole Mikuláš. Zlobilové se báli, ale vlídné povídání Mikuláše a zpěv andělů všechny uklidnil. Děkujeme spolužákům z devátých tříd a jejich učitelům za pěkné zpestření dne.

Výtvarná výchova v 5. B

Novinky 5.B

V úterý 5. 12. jsme ve výtvarné výchově poznávali sušené plody a vytvářeli z nich postavičky čertů. Žáci si také vyzkoušeli jejich chuť a připomněli si, že mlsat se dá i zdravě.

Výzdoba polikliniky

Novinky 5.B

Vánoce se blíží a žáci naší školy se podílejí na výzdobě bílinské polikliniky. Děti z 5. B namalovaly obrázky a vystříhaly přání.

Terezín - vzdělávací akce (projekt EU)

Novinky 5.B

28. 11. 2017 jsme poznávali v rámci výuky severočeské město Terezín. Žáci se dověděli, že město bylo založeno v 18. století Josefem II. jako obranná pevnost proti Prusům. Své obranné poslání nikdy nemusela plnit. Hlavní pevnost sloužila ve druhé světové válce jako židovské ghetto. Malá pevnost proslula jako věznice pražského gestapa. Žáci si prošli město, prohlédli si historické sbírky v Magdeburs…

5. B v Planetáriu

Novinky 5.B

24. listopadu byla naše třída a 5. C v teplickém Planetáriu. Mimo jiné jsme si rozšířili slovní zásobu o nové pojmy. Po příjezdu jsme se usadili v astrosále s projekčními přístroji. Projektory měly tvar koule, malé projektory tvar kráterů a trubiček. Seznámili se s hvězdnou oblohou a poznali některá souhvězdí - Velký vůz, Malý vůz, Orion. Zopakovali si planety sluneční soustavy. Porovnali si velik…

Hudební pořad v 5. B

Novinky 5.B

Ve středu 15. 11. 2017 vystoupil v hudebním pořadu  P. Hrabě, který zaujal i žáky pátých tříd. Aktivně se zapojili také žáci 5. B a vyzkoušeli si hru na nástrojích, se kterými se tak často nesetkávají. Děkujeme a těšíme se na další vystoupení.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.