Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018, 2. dubna je Velikonoční pondělí.

Speciálně pedagogické centrum

Důležité informace pro rodiče klientů SPC

Speciálně pedagogické centrum

Postup při zařazení dítěte či žáka do klientely SPC. Na základě žádosti rodičů, škol, školských, výchovných, ústavních a zdravotnických zařízení je dojednán termín speciálně pedagogického, psychologického, logopedického vyšetření klienta v SPC. Vyšetření jsou realizována ambulantně v SPC, ve škole, v rodině či v jednotlivých zařízeních. Termíny vyšetření a konzultací je nutné předem osobně nebo t…

C

Cílová skupina

Speciálně pedagogické centrum

- dle typu postižení jedinci s mentálním postižením jedinci s tělesným postižením jedinci s vadami řeči jedinci se souběžným postižením více vadami jedinci s autismem - dle věku (dle typu postižení viz. výše) předškolní věk – odklad školní docházky, doporučení do přípravné třídy, následná péče – kontinuální vedení základní škola – psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, následná p…

N

Následná péče

Speciálně pedagogické centrum

Maxík Program pro děti od 5ti let a pro děti s odkladem školní docházky, které se připravují na vstup do základní školy pro žáky 1. a 2. tříd, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Materiály u lektorky programu. KUPREV Primárně preventivní individuální program pro děti 4 – 8 let. Je s úspěchem používán i u dětí s dysfázií, autismem, ADHD a jinými obtížemi, lze ho využít plošně. Cena mat…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.