Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018, 2. dubna je Velikonoční pondělí.

Novinky 7.B

Bruslení

Novinky 7.B

V pondělí 22. 1. 2018 jsme si zpestřili tělocvik návštěvou zimního stadionu v Bílině. Někomu šlo bruslení lépe, někomu hůř, ale všichni jsme si to užili a bude-li možnost, rádi si akci zopakujeme.

Závěr roku 2017 v 7. B

Novinky 7.B

Na konci listopadu jsme se vydali na exkurzi do Terezína. Nejprve jsme si prohlédli Malou pevnost a dozvěděli se mnoho zajímavého o historii tohoto místa a potom jsme navštívili Muzeum Ghetta. Od začátku prosince jsme každou volnou chvíli věnovali přípravě Vánoční besídky, která se konala ve středu 20. 12. Společně s druháčky jsme pro rodiče nacvičili několik scének, písniček a tanečků. Ve čtvrtek…

Etiketa a školní řád

Novinky 7.B

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 si žáci zpestřili výuku besedou na téma „ Etiketa a školní řád“. Během scének si zopakovali, jak se zachovat v různých společenských situacích. Vyzkoušeli si nejen role žáků, ale i roli pana učitele nebo paní ředitelky. Na závěr besedy si žáci losovali, kdo bude správcem nejčastěji porušovaných bodů školního řádu a bude dohlížet, aby se tato pravidla dodržovala.

Projektové dny

Novinky 7.B

Ve dnech 4. až 6. října jsme si vyzkoušeli výuku ve škole trochu jinak. Ve středu proběhl projektový den, během kterého se žáci věnovali nejrůznějším aktivitám zaměřeným na zlepšení klimatu ve třídě a upevňování dobrých vztahů mezi spolužáky. Ve čtvrtek se dozvěděli během projektu "Voda" zajímavé informace o řece Bílině, o jezeru Most nebo o výrobě pitné vody a zpracování odpadních vod. V pátek si…

Zahrada Čech

Novinky 7.B

Ve čtvrtek 21. září jsme se vypravili na exkurzi do Litoměřic na Zahradu Čech. Žáci plnili zadané úkoly a prohlédli si vystavované ovoce a zeleninu. Seznámili se s metodami chovu včel a poznali nejrůznější odrůdy ovocných stromů. Za odměnu za splněné úkoly si žáci mohli dopřát nejrůznější sladké dobroty.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.