05.05.2021, Nikol Šimůnek Meyerová

Informace k provozu školy od 10.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

přinášíme vám informace o provozu školy od pondělí 10. 5. 2021.

Od 10. 5. se budou žáci 1. i 2. stupně učit rotačně.  To znamená, že v jednom týdnu budou ve škole jen některé třídy 1. a 2. stupně a v následujícím týdnu ty zbývající a takto se budou po týdnech střídat.

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. (a další liché týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy:

I. stupeň - 1. A, 2. B, 3. A, 3. C, 4. A, 4. C, 5. B

II. stupeň - 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7.C

V týdnu od 17. 5. do 21. 5. (a další sudé týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy:

I. stupeň - 1. B, 1. C, 2. A, 3. B, 4. B, 5. A, 5. C

II. stupeň - 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C

Testování žáků 1. stupně (těch, kteří budou ve škole) bude probíhat 1x týdně, vždy v pondělí.

Testování žáků 2. stupně (těch, kteří budou ve škole) bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Škola bude otevřena pro žáky od 7:30 hodin. Žáci si po vstupu do školy ihned vydezinfikují ruce, pak se v šatně přezují a odcházejí do své třídy k testování. Paní učitelky třídní žákům vše k testování vysvětlí.
Žáci, kteří jsou přítomni ve škole, se vyučují podle upraveného rozvrhu, ostatní žáci se učí distančně podle nově upraveného rozvrhu distanční výuky.

Pro žáky přítomné ve škole platí povinnost používat zdravotnickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Školní družina 
Provoz školní družiny bude zajištěn pro přítomné žáky (zapsané do ŠD) v době od 6.00 do 16.00 hodin.

Školní jídelna 
Informace ke stravování ve školní jídelně ZŠ Aléská od 10.5.2021

Pozor:
Strávníci, kteří chtějí odebírat obědy si je musí přihlásit (mají obědy odhlášeny).

Strávníci na prezenční výuce (jsou ve škole):

 • strávník nebo jeho zákonný zástupce si sám přihlašuje obědy (většina má přeplatek)
 • ti, co nemají přeplatek si musí obědy zaplatit a přihlásit
 • obědy do mínusu budou odhlašovány
 • přihlašování a odhlašování obědů neprobíhá automaticky, jídelna nehlídá školní docházku žáků


Strávníci na distanční výuce (učí se z domova):

 • všichni jsou odhlášeni
 • mají nárok na dotovaný oběd
 • strávník nebo jeho zákonný zástupce si sám přihlašuje obědy
 • konzumace v jídelně nebo vyzvednutí do jídlonosičů je možné v tyto hodiny: od 11.00 do 11.20 hod. a od 13.40 do 14.00 hod.

V jinou dobu mají vstup do školní jídelny zakázán.

Přihlašování a odhlašování obědů:

 • telefonicky: 417829145
 • na internetových stránkách: strava.cz
 • v aplikaci strava.cz
 • den předem nebo v daný den nejpozději však do 8:00 hod

 

Péče o děti jejichž rodiče vykonávají vybrané profese: (IZS)  

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.  V případě zájmu o zajištění vašeho dítěte nás, prosím, kontaktujte.

Vážení rodiče, velmi vám děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme, že společně tuto situaci zvládneme.


Další články

Informace k ředitelskému volnu

Aktuality

Od 25. 6. 2021 budou na naší škole probíhat stavební úpravy v rámci veřejné zakázky “Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě” dle výzvy č. 68. Proto na dny 29. - 30. 6. 2021 vyhlásila ředitelka školy pro žáky ředitelské volno.  Vysvědčení bude rozdáno v pondělí 28. 6. 2021.   Rodiče, kteří nemají možnost zabezpečit děti ve dnech 28. - 30. 6., můžou své dítě přihlásit do školního klubu n…

Srdíčkové dny

Aktuality

Naše škola opět pomohla zlepšit život vážně nemocným dětem. Na konto občanského sdružení Život dětem jsme zaslali 7 523,- Kč.Děkujeme všem, kteří pomáhají.

Pohádkový QR-kvíz

Aktuality

Den dětí jsme v hodině informatiky oslavili Pohádkovým kvízem, který byl navíc ukrytý v QR kódech. Žáci pracovali ve skupinách a jejich úkolem bylo probádat okolí školního hřiště, najít QR kódy a odpovědět na otázky. Pokud neznali odpověď, mohli si přijít pro malou nápovědu, která byla opět zašifrovaná. Nápověda však nebyla zcela zadarmo. Žáci ji získali za 5 dřepů.V posledním úkolu si děti zahrál…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.