19.04.2023, Nikol Šimůnek Meyerová

Přijatí žáci - 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 zde.


Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

v příští školním roce chystáme ve výuce od 1. tříd několik změn.

I školní povinnosti můžeme zvládnout hravě a zábavně. O to se budeme společně snažit. Celý 1. ročník se ponese v duchu zvířátek, aby nám bylo veseleji a barevněji.

Do výuky budou zahrnuty pravidelné společné vyučovací bloky se všemi 1. třídami, společné hodnocení týdenního plánu, děti dostanou prostor k vlastnímu vyjádření k výuce, k žákům, učitelům nebo k aktivitám.

Prioritou nám bude to, aby se děti učit chtěly. Nově nám v tom bude velkým pomocníkem slovní hodnocení. Je to vynikající způsob a motivace žáků. Obrací se na žáka jako na partnera, nestresuje ho v období neúspěchu, ale motivuje ho k další práci. Ukazuje mu, čeho už dosáhl a navrhuje cesty ke zlepšení. Zároveň nečiní rozdíly mezi dětmi, ale ke každému přistupuje individuálně.

Naším cílem bude i spolupráce školy, rodičů a žáků, která by neměla být pro nikoho povinností, ale zájmem. Zařadíme do výuky společné dílničky, akce mimo budovu školy, využití praktických činností (nákupy, vaření, kultura apod.).

Naším společným cílem je naplnit očekávané výstupy školního vzdělávacího programu.


Další články

Zápis do školní družiny 2024/2025

Aktuality

Pro žáky/žákyně budoucích 1. tříd: Zápis do školní družiny pro školní rok 2024/2025 proběhne ve čtvrtek 23. května 2024 od 16:00 hodin pro žáky/žákyně budoucích 1. tříd (přihláška bude k dispozici na místě zápisu do ŠD nebo zde, s jejím vyplněním vám pomohou paní vychovatelky, které vám předají i bližší informace). Pro žáky/žákyně budoucích 2., 3. a 4. tříd: Zápis do školní družiny pro budoucí …

Rozhodnutí o přijetí

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 zde.

Vítáme jaro

Aktuality

Všichni žáci nedočkavě čekají na první, slunečné a teplé dny. Aby si čekání zkrátili, veselými barvami vyzdobili vnitřní i venkovní prostory školy. Krásné barvy a roztomilí zajíčci navodili jarní pohodu a ve škole je opět veseleji.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.