V pátek 29.9.2023 a v pondělí 2.10.2023 je ŘEDITELSKÉ VOLNO.
19.04.2023, Nikol Šimůnek Meyerová

Přijatí žáci - 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 zde.


Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

v příští školním roce chystáme ve výuce od 1. tříd několik změn.

I školní povinnosti můžeme zvládnout hravě a zábavně. O to se budeme společně snažit. Celý 1. ročník se ponese v duchu zvířátek, aby nám bylo veseleji a barevněji.

Do výuky budou zahrnuty pravidelné společné vyučovací bloky se všemi 1. třídami, společné hodnocení týdenního plánu, děti dostanou prostor k vlastnímu vyjádření k výuce, k žákům, učitelům nebo k aktivitám.

Prioritou nám bude to, aby se děti učit chtěly. Nově nám v tom bude velkým pomocníkem slovní hodnocení. Je to vynikající způsob a motivace žáků. Obrací se na žáka jako na partnera, nestresuje ho v období neúspěchu, ale motivuje ho k další práci. Ukazuje mu, čeho už dosáhl a navrhuje cesty ke zlepšení. Zároveň nečiní rozdíly mezi dětmi, ale ke každému přistupuje individuálně.

Naším cílem bude i spolupráce školy, rodičů a žáků, která by neměla být pro nikoho povinností, ale zájmem. Zařadíme do výuky společné dílničky, akce mimo budovu školy, využití praktických činností (nákupy, vaření, kultura apod.).

Naším společným cílem je naplnit očekávané výstupy školního vzdělávacího programu.


Další články

Pozdrav ze ŠVP

Aktuality

Krásný pozdrav ze ŠVP posílají páťaci a osmáci. Po včerejším ubytování jsme tvořili týmová trička a vlajky. Večer proběhly teambuildingové hry. Počasí nám přeje a tak jsme dnes dopoledne vyrazili na pěší výlet lesem do nedalekých Lovečkovic. Odpoledne budou děti plnit v lese úkoly v rámci celotáborové hry. Všechny fotografie mohou rodiče sledovat na stránkách: zde

Ředitelské volno

Aktuality

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, ředitelské volno ve dnech 29. 9. 2023 a 2. 10. 2023.Na oba dny má školní družinka pro děti 1. stupně přiraven program. Více informací najdete v…

V

Volby do školské rady

Aktuality

Vážení rodiče, podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Bílina vyhlašuj…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.