Provoz školy v současné době: Po, St, Pá   9:00 – 11:00
09.03.2020, Nikol Meyerová

Stanovisko vedení školy k epidemiologické situaci v České republice (nákaza koronavirem)

Vážení rodiče,

neustále sledujeme nové informace týkající se šířením nákazy koronavirem a vydaná opatření. V souvislosti s těmito opatřeními vás prosíme:

  • pokud jste se vrátili se svými dětmi kdykoli v předchozím týdnu z Itálie, neposílejte děti následujících 14 dní do školy (děti zůstávají v domácí karanténě)
  • pokud jste se vrátili se svými dětmi kdykoli v předchozím týdnu z jiných oblastí postižených koronavirem, postupujte v souladu s pokyny kompetentních orgánů ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřujícího lékaře (KHS Teplice 477 755 760)
  • přistupujte k celé situaci zodpovědně
  • prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo telefonicky kontaktujte, prosím, třídního učitele o domácí karanténě a konzultujte s ním posílání úkolů
  • pokud vaše děti jeví známky jakéhokoliv respiračního onemocnění, neposílejte je do školy, konzultujte zdravotní stav s dětským lékařem

 Opatření přijatá školou:

Všichni zaměstnanci a všichni žáci byli seznámeni s důležitostí dodržování hygienických pravidel a poučení o zásadách pro omezení šíření infekce.
Třídní učitelé poučili žáky o správné technice mytí rukou. Ve všech třídách a na toaletách byly vyvěšeny letáčky o správném mytí rukou, ve větší míře byla doplněna mýdla a jednorázové ubrousky.

Ve škole bude probíhat intenzivní úklid dezinfekčními prostředky, během dne budou častěji uklízeny toalety, otírány kliky a zábradlí.

Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je škola povinna zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a situaci neprodleně řešit.

Prosíme o zodpovědný přístup všech rodičů, žáků i zaměstnanců školy v této mimořádné situaci.

Důležité telefonní kontakty:

Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367;
Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem: 477 755 164, 477 755 163,
Krajská hygienická stanice Teplice: 477 755 760

Přehled důležitých informací:

Doporučení KHS pro osoby po návratu ze zahraničí

Mimořádné opatření MZ ČR

Jak si správně mýt ruce

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy


Další články

Zápis do 1. tříd

Aktuality

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021(týká se dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou v letošním roce zápisy do  1. tříd jinou formou - bez přítomnosti dětí a pokud možno i rodičů.  Zápisy probíhají v termínu  1. – 30. 4. 2020  K přihlášení svého dítěte do školy máte následující možnosti:  1. …

Informace k platbám za školy v přírodě

Aktuality

Vážení rodiče, z důvodu uzavření školy (Mimořádné opatření č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19) jsou všechny plánované výjezdy do škol v přírodě do konce školního roku zrušeny. Neplaťte, prosím, žádné další splátky. V současné době jednáme s Agenturou PAC, z.s. o zrušení škol v přírodě (resp. o zrušení smluv) a o zaplacených zálohách. O výsledcích  jednání vás budeme informova…

ONLINE výuka

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci 2. stupně,v průběhu příštího týdne zkusíme společně výuku některých předmětů online. Nejprve se zaměříme na český jazyk a matematiku a později přidáme další předměty. Výuka bude probíhat přes Microsoft TEAMS. Žáci 2. stupně se přihlásí přes školní účet Office 365, který používají ve škole. K tomu, abyste se mohli k této online výuce připojit, potřebujete: připojení k int…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.