01.09.2017, Nikol Meyerová

Příchody a odchody do školní družiny a dětských klubů

PŘÍCHOD


Při příchodu dítěte použijte boční vchod do školy. Zazvoňte a ohlaste jméno, příjmení a oddělení nebo klubu, do kterého dítě dochází.
Po vpuštění děti jdou do šaten a heren samy.

ODCHOD


1. V čase 12:30 – 13:00
Zákonní zástupci se ohlásí ve vrátnici (jméno, příjmení a oddělení dítěte nebo dětského klubu) a jdou si dítě vyzvednout do školní družiny nebo dětského klubu.

I. odd. I.B, část II.A - p. vych. Vlasta Štěchová

II. odd. I.C, II.B - p. vych. Anna Budilová

III. odd. I.A, část II.A, část III.A - p. vych. Lenka Krupičková

IV. odd. část II.A,B,C, část III.A,B,C - p. vych. Mgr.Renata Kopalová

I. Dětský klub – Bc. Michaela Ryjáčková

II. Dětský klub – Mgr. Ondřej Tancoš

2. V čase 15:00 – 15:05
Děti ze školní družiny, které odcházejí v 15:00hod., vychovatelky odvedou před školu a předají čekajícím zákonným zástupcům.
Nevyzvednuté děti se vracejí zpět do koncového oddělení.

3. V čase 15:05 – 16:00
Zákonní zástupci se ohlásí ve vrátnici (jméno, příjmení a oddělení dítěte nebo klubu) a jdou si dítě vyzvednout do koncového oddělení školní družiny nebo do dětského klubu.
Děti, které zůstanou ve školní družině po 16.hod., přecházejí do dětského klubu.

V případě nevyzvednutí dítěte kontaktujeme zákonné zástupce, orgány péče o dítě, městskou nebo státní policii.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.