12.02.2020, Ervín Rosenkranz

Koncert Orbis pictus

Čtvrtek 21. ledna byl ve znamení koncertu, na který jsme se se třídou vydali do bílinského divadla. Projekt Orbis pictus, jinak koncert poprockové kapely, měl dětem představit propojení světa hudby a vizuálního umění. A sám jsem doufal, že jim hudbu představí z hlediska stylů, žánrů, použitých nástrojů a technologií, nic takového se ovšem nestalo. Projekce obrázků a videí, provázející jednotlivé písně, děti moc nebavila - šlo o krátká videa, která se během jedné písně objevovala stále dokola a dětem nebyly "obrázky" ani žádným způsobem představeny nebo jakkoli komentovány. Koncert samotný jen s velkými obtížemi splňoval výchovně-vzdělávací aspekt; podprůměrný a po nějaké době i nudný pop rock nepřinesl nic zajímavého a pro děti, které se během akce nepokrytě nudily, měla akce jen minimální přínos. Příště zorganizuje určitě hodnotnější akci.

Fotogalerie


Další články

Domácí příprava v době uzavření škol pro 7. A

Novinky 7.A

Zdravím celou 7.A, posílám zadání úloh z matematiky pro domácí přípravu na dobu, kdy nebudete chodit do školy kvůli nebezpečí nákazy koronavirem. Úkoly byste měli vypracovávat určený den dopoledne, jako byste chodili do školy. Všechno zapisujte do školních sešitů, ve škole pak uděláme kontrolu řešení. Prosím, je nutné, abyste zadané úlohy opravdu řešili - nemáte prázdniny, jde o vzdělávání prostře…

Mikuláš v 7.A

Novinky 7.A

Podle liturgické tradice i k nám do 7.A zavítal v prvním prosincovém týdnu svatý Mikuláš. Rozdělení třídy na hříšné duše a na ty čisté nebylo potřeba, protože v 7.A hříšníci z podstaty nejsou. Snad jen prostí smrtelníci s drobnými typicky lidskými vadami, ale nikdo, koho by se měl dostat do spárů pekelníků. Proto andělé rozdělovali sladké drobnosti. A přesto... nespokojení rohatci žáky ze 7.A, sna…

Vzpomínka na Vánoce

Novinky 7.A

V předvánočním týdnu jsme si s dětmi udělali čas na výrobu vánočních ozdob a výzdobu třídy. Každý něčím přispěl, někteří kreslili tématické obrázky, které jsme si dali na nástěnku, ostatní vyráběli někdy až velmi složité a krásné ozdoby. Krásný věnec jsme pověsili nad dveře, ostatní ozdoby jsme rozmístili po třídě a na katedru. Panovala pohoda a pocit přátelství, jak to v tomto čase má být.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.