Provozní doba školy: pondělí - pátek 8:00 - 13:00 hod.

Novinky 9.C

Beseda o HIV/AIDS

Novinky 9.C

Ve středu 19. 2. navštívil naši školu lektor z „České společnosti Aids pomoc“ - Martin Hornych. Tato společnost již řadu let pořádá různé osvětové akce, zaměřené na prevenci šíření viru HIV. Její lektoři opakovaně navštěvují školy, kde o problematice HIV/AIDS s žáky otevřeně hovoří a snaží se je přimět, aby se chovali zodpovědně ke svému zdraví ale i okolí. Žáci měli možnost dozvědět se plno o…

Tonda Obal na cestách

Novinky 9.C

V pátek 28. 2. dorazil do školy Tonda Obal na cestách se svým vzdělávacím programem, zaměřeným na hospodaření s odpady – na jejich třídění a recyklaci. Správné třídění odpadů je dobré si pravidelně připomínat a podporovat žáky v ochraně životního prostředí.  Žáci se dozvěděli řadu cenných informaci – za jak dlouho se rozloží jednotlivé druhy odpadu, jak fungují skládky nebo spalovny odpadu. Závě…

LA PUTYKA - BIOGRAF

Novinky 9.C

V pátek 14. 2. jsme s ostatními osmáky vyrazili do divadla v Bílině na představení LA PUTYKA – BIOGRAF. Na plátně“ biografu“ jsme shlédli film, ve kterém účinkovali snad všichni hrdinové minulosti: Oklahoma Kid, Mumie, Profesor Frankenstein, Neviditelný Jack, Charlie a King Kong. Celým filmem nás provázel uvaděč (Jiří Kohout), který si v jedné ze scén i přímo zahrál. Vystoupení umělecky podkres…

V lednu za kulturou

Novinky 9.C

V úterý 14. ledna 2020 jsme cestovali za kulturou - navštívili jsme Městské divadlo v Mostě. Shlédli jsme hudební komedii „Škola základ života. Divadelní představení ze školního prostředí nás opravdu pobavilo. V mnoha situacích jsme se sami poznávali. Budeme se těšit na další divadelní představení. Ve čtvrtek 23. ledna 2020 jsme navštívili divadlo v Bílině. Byl zde pro nás připraven výchovně – vz…

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Novinky 9.C

Ve středu 18. 12. se na naší škole pořádal tradiční VÁNOČNÍ TURNAJ v přehazované pro 6. a 7. ročníky a ve VOLEJBALE  pro  8. a 9. ročníky. Naši třídu reprezentoval tým ve složení: Lena, Eliška, Kristýnka, Dan, Michal a Vojta. Chvíli trvalo, než se sehráli, ale pak byla jejich hra výborná. Bojovali statečně a umístili se společně s 9. B na krásném druhém místě. Dostali diplom a sladkou odměnu. Nej…

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Novinky 9.C

Ve čtvrtek 19. 12. jsme dopoledne strávili ve školní kuchyňce, kde jsme si upekli pizza šneky. Poté jsme se vydali do kina, kde jsme shlédli film „Vynález zkázy“. Další den nás už čekalo jen předvánoční rozloučení. Děvčata připravila drobné pohoštění, přiťukli jsme si na štěstí a zdraví v novém roce, rozbalili jsme si dárečky, které jsme si pro sebe vzájemně nadělili pod stromeček, zatančili jsme …

Těšíme se na Vánoce

Novinky 9.C

V pátek 6. 12. chodil školou Mikuláš se svou družinou čertů a andělů. Hodné obdařil sladkostí, zlobivým vyčinil a museli slíbit, že se polepší. Tento den jsme se neučili, dopoledne jsme trávili ve svých třídách s třídními učiteli. Rozdělili jsme si úkoly, někdo se věnoval vánoční výzdobě třídy – ozdobení stromečku, instalování světýlek, někdo zdobil okna a dveře na chodbě zasněženými chaloupkami,…

Domácnost - chystáme se na Vánoce

Novinky 9.C

V úterý 3. 12. jsme během Domácnosti pekli vánoční cukroví. Školou se linula krásná vůně, která přilákala třídní pani učitelku na ochutnávku. A my se ještě více začali těšit na Vánoce a vánoční akce, které nás ve škole před prázdninami čekají. Rozdělili jsme se do skupinek. Někdo pekl linecké cukroví slepované marmeládou, další vanilkové rohlíčky nebo perníčky. Všem se cukroví moc povedlo, pani u…

Přednáška s MP - kyberšikana

Novinky 9.C

13. 11. navštívil naši třídu příslušník MP Bílina. Povídali jsme si o kyberšikaně. Už dříve jsme tušili, co to kyberšikana je, ale nepřipadala nám tak závažná. Během hodinového povídání jsme se dozvěděli mnoho podrobných informací, co to kyberšikana je, jak se projevuje, jak moc je nebezpečná. Se zatajeným dechem jsme poslouchali, jak negativně ovlivňuje život objeti a jak může být potrestán útoč…

"Matematika naruby"

Novinky 9.C

Dne 24. 10. si pro nás školní parlament připravil „Den naruby“. Kdo chtěl, převlékl se za opačné pohlaví. Někteří vzali akci velmi zodpovědně, a tak učitel po vstupu do třídy mohl mít pocit, že do třídy chodí plno nových žáků. V naší třídě měli nejlepší outfit „Michalka Čiháková“ a „Lenin Tran“.I přesto, že „Den naruby“ byl veselejší a všichni byli zvědaví, jak se oblékli kamarádi z jiných tříd, o…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.