Články z 2.B

Mladý zdravotník

Články z 2.B Úterý, 27.06.2017

V pátek 23. 6. 2017 proběhl na hřišti školy projektový den Mladý zdravotník. Žáci 2. stupně si pod vedením p. uč. M. Rafflerové připravili pro děti z 1. stupně stanoviště s různými úkoly. Děti si na 12 stanovištích vyzkoušely své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci, dopravní výchovy, stavby lidského těla a přírody. Samotnému pátečnímu soutěžení předcházela hodina první pomoci, kterou den …

ŠvP Poslův Mlýn 2. B

Články z 2.B Úterý, 13.06.2017

Odjezdem v neděli 28. 5. 2017 začala třídě 2. B škola v přírodě u Máchova jezera v Doksech v RA Poslův Mlýn. Dopolední vyučování a odpolední sportovní aktivity v duchu Olympijských her naplnily téměř každý den v ŠvP. Změna byla pouze ve středu 31. 5., kdy děti absolvovaly krásný výlet do Ekoparku a zoo v Liberci. Všichni si pobyt v Liberci v přírodním parku a mezi zvířaty užili. Nechyběla ani disk…

Dětský den 2. B na hřišti

Články z 2.B Pondělí, 12.06.2017

V pátek 9. 6. 2017 ožilo hřiště ZŠ Aléská. Skupinky dětí po třech až pěti žácích vyzkoušely své vědomosti a dovednosti na 12. stanovištích s různými disciplínami. S velkým nasazením i nadšením děti plnily úkoly. Za úspěšné splnění získávaly dílky puzzle. Po posbírání všech dílků bylo potřeba složit obrázek, každá skupina měla jiný. Z pěti různých obrázků pak třída měla uhodnout pohádku. Podařilo s…

Divadlo Ferda

Články z 2.B Úterý, 06.06.2017

Dne 5. 6. 2017 jsme s dětmi navštívily KC Chlum, kde pro nás byla připravena divadelní pohádka Ferda. Byla to velká změna, městské divadlo vystřídalo kulturní centrum a cestu pěšky částečně zajistil autobus. Všechny děti byly nadšené představením. Nádherné kulisy, skvělé a herecké výkony doplněné písničkami a tancem. Herci sklidili za své vystoupení velký potlesk. Moc děkujeme.

2. B na výletě

Články z 2.B Středa, 31.05.2017

Dnes jsme se vydali na výlet do Liberce. Prošli jsme si ekopark a poté i zoologickou zahradu. Děti byly nadšené a spokojené.

Pozdrav ze školy v přírodě

Články z 2.B Pondělí, 29.05.2017

Zdravíme všechny rodiče. Užíváme si krásného počasí a aktivit, které pro nás paní učitelka a naši vychovatelé připravili. 

Návštěva služebny MP Bílina

Články z 2.B Čtvrtek, 25.05.2017

Dne 24. 5. 2017 navštívili žáci třídy 2. B stanici MP. V úvodu si děti prohlédly kamerovým systémem naší školu a různé části města. Dále byli všichni seznámeni s prací městské policie, uniformou a jejími pomůckami jako jsou košile, kalhoty, čepice, znaky, pistole, terč, baterka, pouta, obušek, kamera pro měření rychlostí, zařízení pro zjišťování alkoholu a drog, aj. Zopakovaná byla i pravidla chov…

Návštěva MP - BESIP jízda na kole

Články z 2.B Středa, 12.04.2017

Dne 3. 4. navštívil 2. B policista z MP, aby děti poučil o bezpečnosti a chování na silnici. Na úvod připomněl pravidla pro chodce. Zdůraznil nošení reflexních pásků. Pak plynule  přešel  k pravidlům pro cyklisty aj. /koloběžky, brusle, skateboardy…/.  Seznámil děti se základní výbavou na kolo /helma, 2 nezávislé brzdy, odrazky, světlomety/. Na závěr vše zopakoval a pozval třídu 2. B do služebny M…

Tonda Obal na cestách

Články z 2.B Pátek, 17.03.2017

Ve čtvrtek 9. 3. 2017 třída 2. B zhlédla besedu o třídění odpadu Tonda – obal. Děti byly nejdříve seznámeny s pojmy jako je odpad, třídění, recyklace, skládka aj. Poté jim byly ukázány malé kontejnery na různé druhy odpadu a odpad, který do nich patří. Formou hry s obrázkovými kartičkami děti třídily odpad do kontejnerů. Nejúspěšnější dostaly za odměnu puzzle a všechny si mohly vybrat barevný rozv…

Návštěva knihovny v Bílině

Články z 2.B Pátek, 17.02.2017

Děti z 2. B navštívily zdejší knihovnu. Po uvítání se seznámily s chodem knihovny, společně s paní knihovnicí si přečetly ukázky několika knih od známých dětských autorů i ilustrátorů.  Obrázkové, pohádkové a veršované knížky velice se všem líbily. Děti si kromě čtení také zarecitovaly a zahrály slovní kopanou. Na památku dostaly záložky do knih a pravítka z papíru. V závěru děti slíbily, že budou…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.