Aktuality

Uzavření škol

Aktuality Sobota, 27.02.2021

Vláda rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne (od 1.3.2021) uzavřou také 1. a 2. ročníky základních škol.

Mimořádné opatření MZ

Aktuality Středa, 24.02.2021

S účinností ode dne 25. února 2021 platí: ve vnitřních prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo zdravotnickou roušku nebo nano roušku žáci do 15 let musí mít zdravotní roušku nebo nano roušku  V období ode dne 25. února 2021 do dne 28. února 2021 lze používat i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Školy zůstávají ve stejném režimu jako dosud

Aktuality Neděle, 14.02.2021

Podle sdělení MŠMT nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Aktuality Pondělí, 25.01.2021

K hodnocení žáků za 1. pololetí vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021.Protože výuka v prvním pololetí letošního školního roku opět probíhala zcela nestandardním způsobem, vycházeli vyučující při hodnocení žáků z tohoto doporučení. Hodnocení žáků základních škol bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 p…

Organizace výuky do 22.1.2021

Aktuality Pátek, 08.01.2021

Z důvodu prodloužení opatření i nadále pokračuje škola v tomto režimu:  1. a 2. třídy:  výuka probíhá prezenčně  (žáci jsou přítomni ve škole) obědy - strava je automaticky přihlášena strávníkům, kteří mají placeno inkasem nebo trvalým příkazem obědy placené v hotovosti – zájemci si musí přihlásit obědy u vedoucí jídelny nebo přes www.strava.cz   školní družina – je v provozu   …

PF 2021

Aktuality Středa, 23.12.2020

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2021.

Ředitelské volno

Aktuality Čtvrtek, 17.12.2020

V souvislosti s výskytem COVID 19 u zaměstnanců školy, několika žáků a v souvislosti s nařízením povinné karantény některých zaměstnanců školy, vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno na den 18.12.2020. Na tento den navážou vánoční prázdniny. Je možnost, že se Vaše dítě setkalo s pozitivně testovanou osobou na COVID, prosím, sledujte své děti a v případě obtíží okamžitě kontaktujte jeho dětskéh…

Vánoční prázdniny

Aktuality Úterý, 15.12.2020

MŠMT prodloužilo vánoční prázdniny.21.a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Zákonní zástupci žáků do 10 let mohou v tyto dny čerpat ošetřovné. Žáci půjdou naposledy do školy v pátek 18.12.2020 a do školy se vrátí v pondělí 4.1.2021. Pokud by došlo ke změnám, bude…

Mikuláš online

Aktuality Pátek, 04.12.2020

Letos se bohužel naši deváťáci museli rozloučit s pořádáním již tradičního Mikuláše a čerta pro své mladší spolužáky. Přesto naše nejmenší školáky Mikuláš, čert a anděl navštívil. S peklem jsme se spojili prostřednictvím Microsoft Teams a děti tak o nic nepřišly. Mikulášskou besídku s programem pro nás připravil Dům dětí a mládeže v Bílině. Děkujeme DDM Bílina za tuto možnost a těšíme se na další…

Netradiční způsob výuky

Aktuality Čtvrtek, 03.12.2020

Když jsou žáci ve škole a učitel zde být nemůže, vůbec nám to nevadí. Není pro nás problém se spojit a učit prostřednictvím pro nás již známé aplikace MS Teams. Tento týden měly tu zkušenost třídy 6.C a 8.A a příští týden to budou třídy 8.A a 8.B. Touto formou učila paní učitelka přírodopis. 9. třídy pokračují již v započaté online prezentaci středních škol. Tentokrát se s námi spojila Střední od…

Přejít na stránku: 13522
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.