24.04.2024, Nikol Šimůnek Meyerová

Zápis do školní družiny 2024/2025

Pro žáky/žákyně budoucích 1. tříd:

Zápis do školní družiny pro školní rok 2024/2025 proběhne ve čtvrtek 23. května 2024 od 16:00 hodin pro žáky/žákyně budoucích 1. tříd (přihláška bude k dispozici na místě zápisu do ŠD nebo zde, s jejím vyplněním vám pomohou paní vychovatelky, které vám předají i bližší informace).

Pro žáky/žákyně budoucích 2., 3. a 4. tříd:

Zápis do školní družiny pro budoucí žáky/žákyně 2., 3. a 4. tříd proběhne ve dnech 23. května – 7. června 2024. Přihlášky budou k dispozici v ŠD u paní vychovatelky Martiny Knorové, případně zde.

Uzávěrka všech přihlášek bude 10. června 2024.

Každá přihláška bude opatřena registračním číslem, seznam přijatých žáků do školní družiny, resp. seznam registračních čísel bude vyvěšen v termínu 14. 6. 2024 na webových stránkách školy a na hlavních dveřích v budově školy.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí žáků/žákyní k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případě, že počet žádostí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu školní družiny (150 účastníků/účastnic zájmového vzdělávání).

Kritéria pro přijetí žáka/žákyně do školní družiny jsou stanovena takto:

Do školní družiny se přijímají žáci z 1. až 4. ročníku na základě řádně vyplněné přihlášky, jejichž oba rodiče chodí do zaměstnání. 
Do školní družiny nemusí být přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu, nebo závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Další kritéria:

  • věk (mladší mají přednost)
  • dojíždějící (přednost mají dojíždějící žáci/žákyně)

Školní družina není nároková, o přijetí rozhoduje ředitelka školy s přihlédnutím k výše stanoveným kritériím.


Další články

Rozhodnutí o přijetí

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 zde.

Vítáme jaro

Aktuality

Všichni žáci nedočkavě čekají na první, slunečné a teplé dny. Aby si čekání zkrátili, veselými barvami vyzdobili vnitřní i venkovní prostory školy. Krásné barvy a roztomilí zajíčci navodili jarní pohodu a ve škole je opět veseleji.

Recitační soutěž

Aktuality

Naše děti jsou dobré nejen ve sportu a v práci s digitálními technologiemi, ale dosahují skvělých výsledků i v recitaci. Do školního kola se v letošním roce přihlásilo 46 žáků, ze kterého postoupilo do městského kola 19 jednotlivců a 3 skupiny. Recitátorům děkujeme a udělujeme pochvalu za reprezentaci školy. A jak to v divadle dopadlo? Opět skvěle, protože v okresním kole v Teplicích si znovu zare…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.