17.01.2023, Nikol Šimůnek Meyerová

NPO - komponenty 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace školy jsme obdrželi finanční prostředky na dva účely:

a) na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí:

  • v roce 2022 jsme obdrželi 526 000,- Kč


b)
na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti:

  • v roce 2022 jsme obdrželi 171 000,- Kč
  • v roce 2023 jsme obdrželi 135 000,- Kč
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.