20.04.2020, Jana Šmrhová

Příprava na přijímací řízení

Vážení rodiče, žáci konající přijímací řízení na 8letá gymnázia a přijímací řízení na SŠ mohou jako jednu z možností pro přípravu využít webových stránek Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání- CERMAT https://cermat.cz/. Zde najdete testová zadání k procvičování. Je zde také „Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky“ a informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky v souvislosti s COVID- 19. Jakmile bude vyhlášen termín přijímacích zkoušek budeme Vás informovat.

Další články

Co čeká vycházející žáky?

Kariérový poradce

V následujících dnech naše vycházející žáky čeká: • po vysvědčení za 1. pololetí budeme s žáky, kteří mají již vybrané obě školy vyplňovat přihlášky na SŠ, • odevzdat přihlášku do 1. 3. na příslušnou školu (osobně či poslat doporučeně), • čekat na pozvání k přijímací zkoušce, pokud škola nepořádá přijímací řízení, očekávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, • sledovat vyhlášení výsledků přijímacíh…

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Kariérový poradce

Termíny zveřejnění:  Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup: obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*) kritéria přijímacího řízení  a způsob hodnocení jejich splnění dva termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijíma…

Střední školy se představují 2019

Kariérový poradce

Dne 19. listopadu 2019 na naší škole proběhla akce „Střední školy se představují 2019“. Svou školu nám přijelo představit zhruba 17 škol. Ať už z Mostu - např. Soukromá SŠ pro marketing a ekonomiku podnikání či z Litvínova - SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, tak také zástupci ze Základní školy a Střední školy Krupka. Z Duchcova k nám zavítalo Gymnázium Duchcov a Stře…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.