19. 2. 2024 - 23. 2. 2024 - jarní prázdniny
02.12.2016, Nikol Šimůnek Meyerová

Školní metodik prevence

Mgr. Gabriela Mašková

Konzultační hodiny: středa 13.30 – 14.30 nebo po předchozí dohodě

 Charakteristika primární prevence:

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich šíření.

Školní metodik prevence vykonává činnost:

  • Metodické a koordinační (minimální preventivní program, prevence záškoláctví, šikany, vandalismu, rasismu, adaptační kurzy …)
  • Informační (zajištění besed, exkurzí, databáze kontaktů)
  • Poradenské (detekce rizikových dětí, poradenství pro žáky i jejich rodiče …)
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.