Krásné prázdniny všem přejí zaměstnanci školy. 
27.09.2018, Nikol Šimůnek Meyerová

Ukončení činnosti SPC

Vážení rodiče,
k 1. 10. 2018 je ukončena činnost SPC při ZŠ Aléská, Bílina. Dokumentaci klientů, kteří byli u nás v péči, na základě žádosti rodičů převedeme do jiného ŠPZ (školského poradenského zařízení) , které jim poskytne další péči. Mezi ŠPZ patří PPP (pedagogicko-psychologická poradna) a SPC (speciálně-pedagogická centra).
PPP poskytuje služby dětem, žákům a studentům, kteří mají speciální vzdělávací potřeby v důsledku specifických poruch učení (včetně SVP) a poruch chování. 
SPC poskytují poradenské služby klientům, jejichž speciální vzdělávací potřeby jsou důsledkem mentálního, tělesného, zrakového či sluchového postižení nebo vznikají na základě narušené komunikační schopnosti (vady řeči), kombinovaných postižení a poruch autistického spektra (autismus).

Vážení rodiče, pokud máte zájem o převod dokumentace, stáhněte si, prosím, žádost, pečlivě vyplňte a doručte na adresu školy. Do žádosti nezapomeňte dopsat, kam si přejete dokumentaci zaslat. Na základně domluvy, bude naše klienty přijímat SPC Most, SPC Teplice a PPP Teplice.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.