16.04.2019, Nikol Meyerová

Nemoc nebo úraz?

Na hodinách prvouky jsme se učili o nemoci a o úrazech, co má být v lékárničkách a důležitá telefonní čísla, kterými přivoláme pomoc. Vyzkoušeli jsme si na vlastní tělo, jak se ošetřují rány. Bylo to zábavné a naučné.

Fotogalerie


Další články

Není pátek jako pátek

Novinky 1.A

Byl krásný páteční den, začalo nám jaro a tak jsme se rozhodli, že se vydáme na procházku. Na procházce jsme viděli rozkvetlé stromy a kytičky, u některých jsme věděli  jak se jmenují, neboť jsme ve škole šikovní a pozorní.

Naše tělo

Novinky 1.A

Na dnešní den jsme se těšili, měli jsme náš oblíbený projektový den s názvem  „Lidské tělo". Nejdříve jsme se dívali na jednu epizodu ze seriálu „Byl jednou jeden život", kde jsme se dozvěděli o svém zrození, po skončení jsme si povídali o lidském těle, naučili se básničku a nakonec protáhli naše těla. V další hodině jsme dostali pracovní listy, na kterých jsme poznávali úraz, nemoc, co patří do l…

Výroba hodin

Novinky 1.A

Na hodině prvouky se učíme o režimu dne, v kolik hodin stáváme, snídáme, kdy chodíme večer spát a tak jsme se rozhodli, že v hodině výtvarné výchovy si takové hodiny vyrobíme, abychom mohli ve škole trénovat. Myslím, že se nám práce moc povedla, posuďte sami.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.