14.08.2018, Nikol Meyerová

3.C

Vítáme vás na našich stránkách, kde budete informováni o dění ve škole a o tom, co všechno tu společně zažíváme a co se učíme.

Počet dětí: 24
Třídní učitel:
Mgr. Alexandra Hájková
Telefon: +420 417 829 127
E-mail:
 alexandra.hajkova@zsaleska-bilina.cz

Asistent pedagoga: Daniela Valášková

Rozvrh hodin třídy:

Více informací o třídě 3.C

Poslední novinky třídy

Konec plavání

Novinky 3.C

A je to! Poslední hodina neměla chybu. Každý se dosyta vydováděl, protože voda je prostě skvělá!

Školní výlet

Novinky 3.C

V pondělí 4. června se děti těšily do školy. Čekala je totiž návštěva Požární stanice v Bílině. Celé dopoledne se seznamovaly s vybavením hasičského v…

Čestné uznání

Novinky 3.C

Žáci 2.C se s výtvarným kroužkem zúčastnili Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018, kde se podařilo jedné naší žákyni umístit a její obraz ta…

Dětský den

Novinky 3.C

1.6. oslavili žáci naší třídy Den dětí na školím hřišti.

Více novinek třídy 3.C

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.