Novinky 1.B

Jsme ve škole

Novinky 1.B Pondělí, 07.06.2021

Online výuka je za námi a my jsme opět ve škole. Všichni jsme se na tyto chvíle těšili. Při výuce doma jsme společnými silami zvládali hodiny českého jazyka, matematiky a prvouky. Hodiny tělesné výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy a pracovních činností nám chyběly. Kdykoliv, když jsme se mohli vrátit do školy, jsme si užívali hodin výtvarné výchovy a pracovních činností. Na hodiny hudební v…

Třídní MDD v 1. B

Novinky 1.B Pátek, 04.06.2021

Dne 1. 6. 2021 děti z 1. B oslavily svůj svátek s paní učitelkou a paní asistentkou na hřišti i ve třídě pohybovými a vědomostními hrami. Hry s míči, švihadly, říkanky, luštění, tajenka a zábavné počítání se dětem líbily. Jejich úsilí a snaha si vysloužily sladkou odměnu. Den dětí si všichni užili.

První školní měsíc s 1. B

Novinky 1.B Středa, 30.09.2020

Úspěšně jsme zvládli měsíc září v 1. B. Máme za sebou společné hodiny českého jazyka, matematiky, prvouky, výtvarné, hudební, tělesné výchovy a pracovních činností. Umíme si připravit na hodinu, správně držet tužku a posadit se, počítat do pěti, dokážeme jednoduché uvolňovací cviky pro psaní, pracovat se štětcem, nůžkami, postarat se o květiny ve třídě, zazpívat si a zacvičit. Stali se z nás školá…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.