10.03.2020, Nikol Meyerová

Třídíme odpad

Tonda Obal se na svých cestách zastavil také na naší škole, aby nám poradil, jak a proč správně třídit odpad. Shlédli jsme zajímavé ukázky recyklace papíru, skla i plastů. Vůbec se nám nelíbil pohled na rozsáhlé skládky. Pro mnohé z nás už je třídění odpadu samozřejmostí, a proto jsme při zkoušce ukládání obrázků odpadu do správného kontejneru obstáli na jedničku.   


Další články

Společná hodina 3. C a 1. A

Novinky 3.C

Jsme už šikovní třeťáci, a proto rádi pomáháme prvňáčkům. Před jarními prázdninami jsme opět prožili společnou hodinu v počítačové učebně. Pod naším vedením si malí školáci zopakovali ve výukovém programu učivo o lidském těle. My jsme si procvičili čtení s porozuměním a plnění úkolů k textu. Zároveň jsme si také ověřili, kolik znalostí a dovedností už umíme předat mladším spolužákům.

Prvouka

Novinky 3.C

V únoru se v hodinách prvouky učíme o znacích života všech živočichů. Podle jejich stavby těla je umíme třídit na obratlovce a bezobratlé. Také už dokážeme správně zařadit obratlovce mezi savce, ptáky, ryby, plaze nebo obojživelníky. Bylo těžké se rozhodnout, kam zařadíme ptakopyska, raka, delfína, kosatku nebo tuleně. My už správné řešení známe.  A vy?

Pokus o portrét

Novinky 3.C

Při výtvarné výchově jsme se učili nakreslit portrét kamaráda nebo kamarádky. Nebylo to vůbec jednoduché, ale zvládli jsme to všichni na jedničku. Až se podíváte na fotografie, možná ani neuvěříte, že takhle umí kreslit malí malíři ze třetí třídy.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.