Novinky 7.C

Třídní výlet

Novinky 7.C Středa, 24.05.2023

Dne 24.května 2023 jsme se vydali na třídní výlet. Společně jsme si na třídnické hodině vybrali JUMP Family v Mostě. Ráno jsme jeli vlakem do Mostu, pěšky jsme došli do Jump arény, kde se nás ujali trenéři a celé dvě hodiny jsme si užívali skákadel, trampolín a dalších atrakcí, které v této aréně jsou.  Výlet se nám opravdu vydařil a budeme se společně těšit zase na další.

Staré pověsti české

Novinky 7.C Úterý, 23.05.2023

V pondělí 22.května 2023 jsme navštívili divadelní představení Staré pověsti české v Divadle Rozmanitostí v Mostě. Jednalo se o zábavně satirickou pohádku, která v krátkých a vtipných epizodách vypráví o bájích a pověstech českého národa. Představila se nám kněžna Libuše s Přemyslem Oráčem, praotec Čech i udatný Bivoj.

Hovorové hodiny

Novinky 7.C Úterý, 23.05.2023

V měsíci dubnu se u nás ve třídě nekonala tradiční třídní schůzka, ale hovorové hodiny - tripartita ( žák, rodič, třídní učitelka). V rámci těchto pohovorů jsme všichni zhodnotili naši vzájemnou spolupráci a práci ve 3.čtvrtletí. Měli jsme tak možnost najít společná řešení pro naše další pokroky.

STOP nikotinu

Novinky 7.C Středa, 17.05.2023

V úterý 9.května 2023 jsme zúčastnili besedy na téma nikotinových závislostí. Pan lektor nás seznámil se základními informacemi o látkách, které obsahují cigarety a nikotinové sáčky, s jejich účinky. Diskutovali jsme o tom, jaké jsou důvody, že mladý člověk začne užívat nikotinové výrobky, jaké jsou následky pro organismus a jaké jsou možnosti odvykání. Během přednášky jsme s panem lektorem aktivn…

Kouzelná třída

Novinky 7.C Středa, 17.05.2023

Dne 25.dubna 2023 se v naší škole konala akce žákovského parlamentu Škola čar a kouzel. Proto se naše rozhodla připravit projektové vyučování pro třídu 1.A. Nejdříve jsme si s paní učitelkou třídní domluvili fyzikální pokusy, které připomínají kouzla. Pokusy jsme si vysvětlili a procvičili. Naše malé spolužáky z první třídy pokusy opět provázela čarodějnice Fyzula. Každý malý kouzelník si na jedno…

Pracujeme s objemem

Novinky 7.C Středa, 17.05.2023

V měsíci dubnu jsme se ve fyzice věnovali objemu, a proto jsme si vyzkoušeli řadu pokusů. Naučili jsme se pracovat s odměrným válcem a správně odečíst hodnotu.

Ponožkový den

Novinky 7.C Úterý, 21.03.2023

Na 21.března připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Toto datum nebylo vybráno náhodně. DS se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21. Normálně máme každý dva chromozomy, osoby s DS mají tři - tedy 3 chromozomy 21 - proto 21.3. Světový den Downova syndromu má tradiční symbol - nesourodý pár ponožek, který svým tvarem připomíná právě poruchu chromozomu ve tvaru X. I naše třída s…

Geometrie

Novinky 7.C Úterý, 21.03.2023

V současné době se v geometrii učíme o trjúhelníku. Paní učitelka Mgr. Tancošová si pro nás připravila hry a rébusy, jejichž cílem bylo určit vše, co již o trojúhelníku a jejich konstrukci víme - velikost, typ, druh... Rovněž jsme se podle zadaných indicií snažili určit a správně sestrojit zadaný trojúhelník. 

Dospívání

Novinky 7.C Neděle, 19.03.2023

Ve čtvrtek 16. března 2023 jsme se v rámci primární prevence zúčastnili besedy s paní Mgr. Monikou Podlahovou. Beseda byla na téma Dospívání, abychom v období, které právě prožíváme nebyli vystrašení, co se s naším tělem děje. Povídání bylo připraveno zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Paní lektorka nám předala informace vhodnou a také zábavnou formou, zároveň se našel prostor pro naše zvídavé…

Zeměpis a brambory

Novinky 7.C Úterý, 07.03.2023

Zeměpis a brambory ? Ne, neučili jsme se o zemědělství. Paní učitelka Mgr. Skřivánková pro nás nachystala zajímavou a tvořivou hodinu zeměpisu. Úkol zněl jasně - donést si bramboru.  Bramboru jsme si rozřezali na plátky a pomocí nich tvořili vrstevnice. Práce to byla zajímavá, výsledek se nám zdařil a ještě jsme si užili spoutu zábavy. Na konci hodiny jsme si naše vrstevnice znázornili pomocí spec…

Přejít na stránku: 134
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.