25.05.2017, Nikol Šimůnek Meyerová

Návštěva služebny MP Bílina

Dne 24. 5. 2017 navštívili žáci třídy 2. B stanici MP. V úvodu si děti prohlédly kamerovým systémem naší školu a různé části města. Dále byli všichni seznámeni s prací městské policie, uniformou a jejími pomůckami jako jsou košile, kalhoty, čepice, znaky, pistole, terč, baterka, pouta, obušek, kamera pro měření rychlostí, zařízení pro zjišťování alkoholu a drog, aj. Zopakovaná byla i pravidla chování v mimořádných situacích, důležitá telefonní čísla. Všem dětem se návštěva stanice MP v Bílině líbila. Moc děkujeme.

Fotogalerie


Další články

Mladý zdravotník

Články z 2.B

V pátek 23. 6. 2017 proběhl na hřišti školy projektový den Mladý zdravotník. Žáci 2. stupně si pod vedením p. uč. M. Rafflerové připravili pro děti z 1. stupně stanoviště s různými úkoly. Děti si na 12 stanovištích vyzkoušely své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci, dopravní výchovy, stavby lidského těla a přírody. Samotnému pátečnímu soutěžení předcházela hodina první pomoci, kterou den …

ŠvP Poslův Mlýn 2. B

Články z 2.B

Odjezdem v neděli 28. 5. 2017 začala třídě 2. B škola v přírodě u Máchova jezera v Doksech v RA Poslův Mlýn. Dopolední vyučování a odpolední sportovní aktivity v duchu Olympijských her naplnily téměř každý den v ŠvP. Změna byla pouze ve středu 31. 5., kdy děti absolvovaly krásný výlet do Ekoparku a zoo v Liberci. Všichni si pobyt v Liberci v přírodním parku a mezi zvířaty užili. Nechyběla ani disk…

Dětský den 2. B na hřišti

Články z 2.B

V pátek 9. 6. 2017 ožilo hřiště ZŠ Aléská. Skupinky dětí po třech až pěti žácích vyzkoušely své vědomosti a dovednosti na 12. stanovištích s různými disciplínami. S velkým nasazením i nadšením děti plnily úkoly. Za úspěšné splnění získávaly dílky puzzle. Po posbírání všech dílků bylo potřeba složit obrázek, každá skupina měla jiný. Z pěti různých obrázků pak třída měla uhodnout pohádku. Podařilo s…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.