Novinky 3.A

Pálení čarodějnic

Novinky 3.A Čtvrtek, 27.04.2017

V posledním dubnovém týdnu jsme několik vyučovacích hodin věnovali pálení čarodějnic. Při pracovních činnostech jsme vyráběli čarodějnice z ruliček, látek a vaty. Při hodině informatiky jsme v programu malování čarodějnice nakreslili a naučili jsme se obrázek ukládat a následně jsme si všechny kresby prohlédli ve třídě na interaktivní tabuli. V závěru týdne jsme si zahráli na spisovatele a napsali…

Plavecký výcvik

Novinky 3.A Úterý, 28.03.2017

Ve středu 22. března začali žáci 3. A chodit na plavecký výcvik. Během první lekce si instruktorky plavání vyzkoušely, jak děti umí plavat a zařadily je do družstev plavců, poloplavců a neplavců. Následující týdny se budou děti každou středu v plavání zdokonalovat.

Turnaj ve vybíjené

Novinky 3.A Pondělí, 20.03.2017

Ve středu 15. 3. jsme se na deset týdnů rozloučili s výukou tělesné výchovy v tělocvičně mezitřídním utkáním ve vybíjené. Hráli jsme se 3. B a turnaj jsme vyhráli. Všichni jsme měli obrovskou radost. Od příštího týdne bude naše třída chodit na plavecký kurz, který je do výuky tělesné výchovy 3. tříd zařazen.

Šití jehelníčků

Novinky 3.A Středa, 08.03.2017

Již druhý týden jsme se při pracovních činnostech věnovali šití jehelníčků. Nejprve jsme si podle šablony nakreslili a nastřihli dva díly látky ve tvaru kočičky. Ze zbytků filcu jsme na lícovou stranu našili oči, čumáček a fousky z vlny. Nakonec jsme oba díly sešili a vyplnili vatou. Šikovné děti hravě zvládly šití zadním stehem. Jehelníčky si děti odnesly domů jako dárek pro maminky nebo babičky.…

Rok plný říkanek

Novinky 3.A Pátek, 24.02.2017

Ve čtvrtek 23. února proběhl ve 3. A projektový den z informatiky na téma Rok plný říkanek. Během první vyučovací hodiny jsme zalovili v paměti a zarecitovali básničky, které jsme se na toto téma již naučili a zhlédli jsme pohádku O dvanácti měsíčkách. Potom jsme se na dvě vyučovací hodiny přemístili do učebny informatiky a každý si vybral básničku na dané téma, kterou v textovém editoru WORD naps…

Pracovní činnosti ve 3. A

Novinky 3.A Středa, 22.02.2017

V úterý 21. února jsme si v hodině slohu povídali s dětmi o zimních sportech. Hodina byla zaměřena na vyprávění a rozšíření slovní zásoby. Zimními sporty jsme pokračovali i v pracovních činnostech. Všechny děti si vyrobily krasobruslařku na ledě. Některé výrobky jsme si vystavili ve třídě a některé na chodbě školy.

Výtvarka ve 3. A

Novinky 3.A Neděle, 12.02.2017

Ve 3. A se vlády ujala paní Zima. Jakmile napadl první sníh, děti namalovaly první zimní obrázky, které zdobí naši třídu i chodbu školy. Sněhuláky, zimní krajinu i ptáčky mezi sněhovými vločkami si můžete prohlédnout a posoudit, zda se nám obrázky povedly.

Informatika ve 3. A

Novinky 3.A Neděle, 12.02.2017

Ve čtvrtek 9. února pracovali třeťáci při hodině informatiky v textovém editoru Word. Vyzkoušeli si práci spisovatele. Napsali na počítači pohádku, kterou si sami vymysleli. Zvolili vzhled a velikost písma, pohádku nakonec doplnili vhodnou ilustrací a uložili na server. Nakonec jsme všechny pohádky vytiskli, svázali knížku a v hodině čtení přečetli.

Projekt Josef Lada

Novinky 3.A Čtvrtek, 02.02.2017

Dne 11. 1. 2017 proběhl ve třetích třídách projekt zaměřený na porozumění textu a vlastní výtvarný doprovod. Žáci plnili úkoly ve dvojicích i ve skupinách. Projektem je provázela kniha Josefa Lady Vzpomínky z dětství. Pro povzbuzení zájmu o čtení pracovali s textem z knihy O kocouru Mikešovi. Za odměnu shlédli pohádku Kaňka do pohádky o Josefu Ladovi a domů si odnesli pochvalu.

Vánoční besídka pro spolužáky

Novinky 3.A Pátek, 16.12.2016

Ve středu si žáci 3. A pozvali do třídy prvňáčky, pro které si připravili vánoční program plný zimních hádanek, básniček a písniček. Některé hádanky prvňáčci hravě zvládli, s některými jim třeťáci pomohli. Za správně zodpovězenou hádanku si děti odnesly malou odměnu. Po poslední písničce děti popřály prvňákům i jejich paní učitelce krásné Vánoce a rozloučily se písničkou Půlnoční.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.