Novinky 3.A

Rok plný říkanek

Novinky 3.A Pátek, 24.02.2017

Ve čtvrtek 23. února proběhl ve 3. A projektový den z informatiky na téma Rok plný říkanek. Během první vyučovací hodiny jsme zalovili v paměti a zarecitovali básničky, které jsme se na toto téma již naučili a zhlédli jsme pohádku O dvanácti měsíčkách. Potom jsme se na dvě vyučovací hodiny přemístili do učebny informatiky a každý si vybral básničku na dané téma, kterou v textovém editoru WORD naps…

Pracovní činnosti ve 3. A

Novinky 3.A Středa, 22.02.2017

V úterý 21. února jsme si v hodině slohu povídali s dětmi o zimních sportech. Hodina byla zaměřena na vyprávění a rozšíření slovní zásoby. Zimními sporty jsme pokračovali i v pracovních činnostech. Všechny děti si vyrobily krasobruslařku na ledě. Některé výrobky jsme si vystavili ve třídě a některé na chodbě školy.

Výtvarka ve 3. A

Novinky 3.A Neděle, 12.02.2017

Ve 3. A se vlády ujala paní Zima. Jakmile napadl první sníh, děti namalovaly první zimní obrázky, které zdobí naši třídu i chodbu školy. Sněhuláky, zimní krajinu i ptáčky mezi sněhovými vločkami si můžete prohlédnout a posoudit, zda se nám obrázky povedly.

Informatika ve 3. A

Novinky 3.A Neděle, 12.02.2017

Ve čtvrtek 9. února pracovali třeťáci při hodině informatiky v textovém editoru Word. Vyzkoušeli si práci spisovatele. Napsali na počítači pohádku, kterou si sami vymysleli. Zvolili vzhled a velikost písma, pohádku nakonec doplnili vhodnou ilustrací a uložili na server. Nakonec jsme všechny pohádky vytiskli, svázali knížku a v hodině čtení přečetli.

Projekt Josef Lada

Novinky 3.A Čtvrtek, 02.02.2017

Dne 11. 1. 2017 proběhl ve třetích třídách projekt zaměřený na porozumění textu a vlastní výtvarný doprovod. Žáci plnili úkoly ve dvojicích i ve skupinách. Projektem je provázela kniha Josefa Lady Vzpomínky z dětství. Pro povzbuzení zájmu o čtení pracovali s textem z knihy O kocouru Mikešovi. Za odměnu shlédli pohádku Kaňka do pohádky o Josefu Ladovi a domů si odnesli pochvalu.

Vánoční besídka pro spolužáky

Novinky 3.A Pátek, 16.12.2016

Ve středu si žáci 3. A pozvali do třídy prvňáčky, pro které si připravili vánoční program plný zimních hádanek, básniček a písniček. Některé hádanky prvňáčci hravě zvládli, s některými jim třeťáci pomohli. Za správně zodpovězenou hádanku si děti odnesly malou odměnu. Po poslední písničce děti popřály prvňákům i jejich paní učitelce krásné Vánoce a rozloučily se písničkou Půlnoční.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.