Nový školní rok 2017/2018 začíná 4. 9. 2017.

Novinky 3.A

Pravidla her

Novinky 3.A Čtvrtek, 22.06.2017

Ve středu 21. 6. si děti užily projektový den plný her. Zahrály si několik sportovních i společenských her. Důležité bylo dodržovat pravidla a spolupracovat při týmových a pohybových činnostech a soutěžích. I přes velké vedro se den vydařil a děti odcházely domů s novými zážitky.

Divadelní představení Ferda

Novinky 3.A Úterý, 06.06.2017

Severočeské doly připravily pro děti k jejich svátku překvapení a zajistily pro ně divadelní představení Ferda. Přestože se divadlo opravuje a museli jsme na představení do Kulturního domu v Bílině, vůbec nám to nevadilo, protože pohádka byla moc pěkná. Navíc nás na Chlum odvezl autobus a na zpáteční cestě jsme si dali zmrzlinu. Tímto Severočeským dolům moc děkujeme.

Výlet do Lesoparku v Chomutově

Novinky 3.A Pondělí, 05.06.2017

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 jsme se vypravili na výlet do Lesoparku v Chomutově. Den dětí jsme strávili v ZOO nejen mezi zvířaty, ale i na prolézačkách, houpačkách a u stánků s občerstvením a suvenýry. Zážitky z výletu ještě umocnilo hezké počasí. Unavení, ale v pořádku jsme se vrátili domů.  

Jarní vystoupení pro prvňáčky

Novinky 3.A Středa, 24.05.2017

22. 5. si žáci ze 3. A připravili představení pro prvňáčky. Celou hodinu se tančilo, zpívalo a recitovalo. Třeťáci měli pro své mladší kamarády připraveny hádanky a úkoly, za které vždy dostali malou odměnu. V závěru prvňáčkové předvedli své taneční vystoupení.

Beseda na MP v Bílině

Novinky 3.A Středa, 24.05.2017

V pátek 19. 5. navštívila třída 3. A služebnu Městské policie v Bílině. Strážník MP ukázal dětem kamerový systém, který dohlíží nad dodržováním pořádku v našem městě. Předvedl jim také různé pomůcky potřebné pro práci strážníků a připomněl pravidla BESIPU. V závěru besedy kladly děti otázky k danému tématu, na které jim strážník ochotně odpověděl. Chtěli bychom mu touto cestou za pěkně připravenou…

Plavecký výcvik

Novinky 3.A Pondělí, 15.05.2017

Plavání ve 3. A se chýlí ke konci. Děti se na hodiny plavání těší, některé překonaly počáteční strach, většina se zdokonalila v plaveckých technikách. Ještě nás čekají poslední dvě lekce a kurz máme za sebou.

Pálení čarodějnic

Novinky 3.A Čtvrtek, 27.04.2017

V posledním dubnovém týdnu jsme několik vyučovacích hodin věnovali pálení čarodějnic. Při pracovních činnostech jsme vyráběli čarodějnice z ruliček, látek a vaty. Při hodině informatiky jsme v programu malování čarodějnice nakreslili a naučili jsme se obrázek ukládat a následně jsme si všechny kresby prohlédli ve třídě na interaktivní tabuli. V závěru týdne jsme si zahráli na spisovatele a napsali…

Plavecký výcvik

Novinky 3.A Úterý, 28.03.2017

Ve středu 22. března začali žáci 3. A chodit na plavecký výcvik. Během první lekce si instruktorky plavání vyzkoušely, jak děti umí plavat a zařadily je do družstev plavců, poloplavců a neplavců. Následující týdny se budou děti každou středu v plavání zdokonalovat.

Turnaj ve vybíjené

Novinky 3.A Pondělí, 20.03.2017

Ve středu 15. 3. jsme se na deset týdnů rozloučili s výukou tělesné výchovy v tělocvičně mezitřídním utkáním ve vybíjené. Hráli jsme se 3. B a turnaj jsme vyhráli. Všichni jsme měli obrovskou radost. Od příštího týdne bude naše třída chodit na plavecký kurz, který je do výuky tělesné výchovy 3. tříd zařazen.

Šití jehelníčků

Novinky 3.A Středa, 08.03.2017

Již druhý týden jsme se při pracovních činnostech věnovali šití jehelníčků. Nejprve jsme si podle šablony nakreslili a nastřihli dva díly látky ve tvaru kočičky. Ze zbytků filcu jsme na lícovou stranu našili oči, čumáček a fousky z vlny. Nakonec jsme oba díly sešili a vyplnili vatou. Šikovné děti hravě zvládly šití zadním stehem. Jehelníčky si děti odnesly domů jako dárek pro maminky nebo babičky.…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.