Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Novinky 3.A

Mikuláš ve 3. A

Novinky 3.A

V úterý 5. prosince opět chodil školou Mikuláš se svým doprovodem. Čerti nás trošku postrašili a hříšníci slíbili, že se polepší. Andílci nám rozdali čokoládová lízátka a my si pro všechny připravili hezkou mikulášskou básničku.

Výtvarná soutěž

Novinky 3.A

Naše třída 3. A se zapojila do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Hornická nemocnice s poliklinikou. Do užšího kola postoupila Eliška Vondráčková, Martina Tomanová, Zuzana Krásová, Ema Kasalová, Eliška Letochová a Jaroslav Štětka. V hlasování se umístila na krásném 2. místě Zuzka Krásová. Milým překvapením pro nás bylo, že osobně přišla dětem poděkovat a předat cenu a odměnu paní Bc. Helena Marinč…

Beseda v knihovně

Novinky 3.A

V pondělí 20. 11. byla naše třída na besedě v Městské knihovně. Paní knihovnice Padevítová pro nás připravila spoustu zajímavých knih na téma "Komiksy a dobrodružné příběhy". Z některých dobrodružných knih přečetla úryvky, z kterých pak děti vyplňovaly ve skupinkách zábavné kvízy. Za dobré chování a správné odpovědi v soutěžích dostali všichni sladkou odměnu.

Hudební pořad

Novinky 3.A

Ve středu 15. 11. jsme se zúčastnili hudebního pořadu, kde nás pan Hrabě seznámil s různými hudebními nástroji. Na některé si pak mohli někteří žáci i sami zahrát a společně si zazpívali speciálně upravenou píseň "Skákal pes".

Tajemná Afrika

Novinky 3.A

V listopadu k nám zavítalo studio Karavana, které si připravilo pro děti program o Africe. Žáci se zábavnou formou dozvěděli spoustu zajímavostí, zasoutěžili si a nakonec si zazpívali společně písničku. Pořad se dětem líbil, těšíme se na další setkání.

Naše práce - Podzim

Novinky 3.A

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností malujeme a tvoříme z přírodnin, tentokrát zaměřené na téma podzim. Jak se dětem práce podařila, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Naše město

Novinky 3.A

V hodinách prvouky se učíme o obci, ve které žijeme. Ve středu 25. 10. jsme měli projektové vyučování na toto téma. Nejdříve jsme se podívali na DVD "Bílina perla středohoří". Pak žáci pracovali samostatně i ve skupinkách, vyplňovali kvíz, luštili křížovku, počítali matematické úlohy. V učebně PC vyhledávali informace a zajímavosti o našem městě, namalovali si znak města a na závěr si vytvořili z …

Halloweenské tvoření v DDM

Novinky 3.A

V pondělí 16. 10. jsme využili nabídky DDM na výtvarné Halloweenské tvoření, kde si děti vyrobily netopýry. Někteří žáci si vyzkoušeli čarování s Baltíkem, podle zadaného tématu skládali z jednotlivých předmětů obrázek na PC. Druhá skupinka vymýšlela podle zadaných kódů trasu pro ozoboty. Také jsme si ještě mohli vyzkoušet jumping na trampolínkách. Dětem se dopoledne líbilo, pěkně si ho užily.

Staň se farmářem

Novinky 3.A

Zábavnou a interaktivní formou se žáci 3. A seznámili se zemědělskou technikou a různými druhy plodin.Z obrázků vytvářeli zvířecí rodinky a poznávali je podle zvuku. Také si řekli, kde bydlí hospodářská zvířata a čím se živí.Seminář, který připravilo Ekologické centrum Most, se dětem líbil.

Orientace v krajině

Novinky 3.A

V hodinách prvouky se žáci naučili, jak se orientovat v přírodě. Na vycházce pracovali s buzolou a kompasy. Ve dvojicích si našli své stanoviště a určovali hlavní světové strany. Výuka v praxi děti bavila.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.