06.11.2018, Nikol Meyerová

Provozní řád školní jídelny

Výdejní doba obědů:

Školní stravování                  11:00  –  13:45 hod.
Neodhlášené obědy            11:00  –  11:15 hod. (první den nemoci strávníka)         

Prodej obědů hotovostně:
vždy poslední 2 dny ve starém měsíci a 1 den v novém měsíci v době  7:30 – 8:00 hod. a 11:45 – 14:30 hod. v kanceláři vedoucí ŠJ.
Mimo stanovenou dobu nebudou obědy prodány!!!

Placení obědů

Obědy se platí bezhotovostním převodem,  měsíční zálohou a to vždy nejpozději do 15. běžného měsíce na měsíc budoucí, z bankovního účtu strávníka na účet ZŠ,
č. ú.: 115-4000570247/0100, var. symbol: (os. číslo strávníka, sdělí ved. ŠJ)
Platba obědů v hotovosti bude možná jen v případě nepravidelného odběru, kdy strávník nedochází na oběd denně, ale čerpá obědy např. pouze 4x do měsíce.
Peníze za odhlášené, nevyčerpané obědy v běžném měsíci se převádějí do měsíce následujícího. Peněžní zůstatky na bezhotovostních účtech strávníků budou k 31. 7. běžného roku zúčtovány a vráceny na bankovní účet strávníka a to nejpozději do 31. 8. běžného roku.

Platba obědů bezhotovostně na účet ZŠ

věk strávníka

cena 1 oběda

záloha na měsíc

6 - 10 let

21,00 Kč

450,00 Kč

11 - 14 let

23,00 Kč

500,00 Kč

15 let a více

25,00 Kč

550,00 Kč

Přihlašování a odhlašování obědů

Obědy je možné přihlásit a odhlásit telefonicky v době mezi 12:00-14:00 hod. na tel. č. 417 829 145.
Každý strávník musí mít oběd přihlášen /odhlášen/ den předem, nejpozději do 14:00 hod.
Neodhlášený oběd z důvodu onemocnění  si strávníci mohou vyzvednout v době mimo výdej pro školní stravování. Oběd bude vydán pouze do jídlonosičů  nebo tomu odpovídajících nádob.
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.
V souladu s vyhláškou pro školní stravování mají nárok na oběd  v rámci školního stravování pouze žáci a zaměstnanci školy fyzicky přítomní. V případě náhlého onemocnění, kdy nebylo možné oběd odhlásit,  bude vydán oběd pouze 1 den do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti je nutno obědy odhlásit.

Pravidla chování ve školní jídelně

Žáci se stravují za předpokladu, že zde plní všechna příslušná pravidla řádu školy, tohoto provozního řádu a dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a pedagogického dozoru.
Do jídelny přicházejí žáci v určený čas (po skončení vyučování nebo v přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním), chovají se zde slušně, dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování používají podnosy, po obědě po sobě odnášejí použité nádobí.
Zájemce o stravování je povinen odevzdat písemnou přihlášku ke stravování a zakoupit si kreditní kartu. V případě ukončení stravování je povinen ohlásit tuto změnu vedoucí ŠJ.
Ve školní jídelně je zakázáno odkládat mobilní telefony na jídelní podnosy, dále používat mobilní telefony v prostorách školní jídelny.
Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí a jakékoli jídlo a potraviny (müsli tyčinky, apod.).

Zákaz vstupu cizím osobám do prostor školní jídelny.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.