Novinky 3.A

Orientace v krajině

Novinky 3.A Pátek, 16.09.2022

Prázdniny nám skončily a už jsou z nás třeťáci. V hodinách Čj a v M opakujeme probrané učivo ze 2. třídy. V Prv se žáci učí orientovat v přírodě pomocí buzoly a kompasu. Ve dvojicích si zvolili stanoviště a určovali hlavní světové strany. Ve třídě pak určovali světové strany i na mapách.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.