Novinky 4.A

Dodržujeme dopravní předpisy

Novinky 4.A Úterý, 30.05.2023

   V úterý 30. května 2023 se děti setkaly se strážníkem Městské policie v Bílině na dopravním hřišti. Děti si nejprve povídaly o dopravních značkách, semaforech, přechodech pro chodce, o správném rozhlížení při přecházení vozovky a pak již nasedly na koloběžky a staly se účastníky silničního provozu. Jezdily podle dopravních značek a podstoupily silniční kontroly policistů. Drobné přestupky, jako…

Koncert ZUŠ

Novinky 4.A Pondělí, 29.05.2023

V pondělí 29. 5. jsme se vydali do divadla na koncert, který pořádala ZUŠ v Bílině. Mladí muzikanti nám předvedli, co se již naučili a předvedli nám hudební nástroje, na které se učí hrát. Byli mezi nimi i šikovní žáci z naší školy. Všichni vystupující byli skvělí.

Přespání V DDM

Novinky 4.A Pondělí, 29.05.2023

Ve čtvrtek 25. května jsme se všichni sešli v DDM V Bílině. Na zahradě jsme si zahráli vybíjenou, pamatováka a jezdili jsme na koloběžkách. Po večeři venku na čerstvém vzduchu jsme se přesunuli dovnitř, kde jsme si nejprve připravili matrace na spaní a potom jsme v herně hráli různé hry. Odvážní se vydali dokonce i na stezku odvahy po DDM. Před spaním jsme se dívali na film Jumanji. Po ranní hygie…

Učíme se zlomky

Novinky 4.A Čtvrtek, 04.05.2023

V hodině matematiky jsme se začali učit zlomky. Všichni dokážeme zlomky přečíst i zapsat. Znázorňujeme je také graficky, využíváme zlomkové stavebnice, plníme úlohy z učebnice, soutěžíme, zapisujeme je i podle diktátu. 

Naše zpěvačky

Novinky 4.A Čtvrtek, 27.04.2023

Ve středu 17. května postoupila děvčata z naší třídy do oblastního kola pěvecké soutěže Bořeňská čarodějnice. Nadia Tejčková se s písní Kdyby se v komnatách umístila na 1. místě. Dívčí skupina složená z Natálky, Aničky, Kačenky, Ellinky a Emičky s písní Měls mě vůbec rád umístila na krásném 2. místě. Děvčatům moc gratulujeme!

U nás v Bradavicích

Novinky 4.A Čtvrtek, 27.04.2023

V úterý se u nás ve třídě sešla spousta čarodějů a čarodějnic, ježibab a ježidědků. Dokonce k nám zavítal i Harry Potter. Naše škola se rázem proměnila na školu v Bradavicích. Rozdělili jsme se do skupin a společně jsme se vydali na kouzelnou cestu, na které jsme museli vyřešit zašifrované úkoly. Na konci nás čekal poklad, který střežila čarodějnice Puchřina. Den plný čar a kouzel se vydařil a my …

Vlastivěda hravě

Novinky 4.A Čtvrtek, 13.04.2023

V hodinách vlastivědy pracujeme s mapou České republiky. Zatím jsme se seznámili s povrchem České republiky a nyní probíráme vodstvo. Na mapě vyhledáváme pohoří ČR, nejvyšší hory, řeky, města, kterými řeky protékají. Společně hrajeme hru Já mám – ty máš, při které sestavujeme vlastivědné karty podle zadání. Řešíme zašifrované úkoly, pomocí QR kódu vyhledáváme zajímavosti o naší vlasti. Vlastivěda …

Velikonoce

Novinky 4.A Středa, 05.04.2023

Ve středu jsme připravili společně s paní učitelkami prvňáčkům velikonoční dopoledne. Děti plnily úkoly s velikonoční tématikou. Skládaly slova, puzzle, řešily slovní úlohy, přenášely vajíčko na lžíci, počítaly příklady, vázaly mašličky na pomlázku,… Za správně splněný úkol získaly bod. Na konci cesty je čekal poklad. My jsme si ještě vyrobili velikonoční přání a zajíčka z vlny a se sladkou odměno…

Zlatý list

Novinky 4.A Pondělí, 27.03.2023

V pondělí 27. března proběhlo školní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. K soutěžním stolkům zasedli deváťáci, kteří měli pro soutěžící připraveno mnoho otázek a úkolů. Děti z naší třídy se rozdělily do dvojic a na stanovištích zadané úkoly plnily. Poznávaly ptactvo, ryby, lesní živočichy, stromy a keře, jedlé a jedovaté houby, lesní plody,… Za každou správně zodpovězenou otázku získaly bod. Dop…

Hrajeme divadlo

Novinky 4.A Pátek, 24.03.2023

Ve středu 22. března se děti rozdělily do skupin a při projektovém vyučování PRÁCE S UMĚLECKÝM DÍLEM vyráběly a hrály loutkové divadlo. Pohádku, kterou si vylosovaly, si nejprve přečetly, určily hlavní a vedlejší postavy a daly se do výroby loutek a kulis. Navzájem si pomáhaly a nakonec jednotlivé pohádky zahrály ostatním dětem ze třídy. V pátek čtvrťáci předvedli nacvičené pohádky prvňáčkům. Skli…

Přejít na stránku: 134
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.