Novinky 4.A

Projektový den Má vlast

Novinky 4.A

V pátek 11. května jsme ve 4. ročníku měli projektový den s názvem Práce s uměleckým dílem – Má vlast. Nejdříve jsme si povídali o naší vlasti, další hodinu si žáci na počítačích vyhledávali informace o Bedřichu Smetanovi. S informacemi, které vyhledali na internetu, seznámili ostatní spolužáky. Potom si poslechli symfonickou báseň Vltava z cyklu Má vlast. Na závěr projektu žáci malovali svou vlas…

Kurz angličtiny

Novinky 4.A

Od 3. dubna probíhá v naší škole týdenní kurz anglického jazyka. Z naší třídy se ho účastní 19 žáků, kteří se během celého týdne budou zdokonalovat v konverzaci s rodilými mluvčími.

Velikonoce v DDM

Novinky 4.A

Ve středu 28. března jsme v DDM V Bílině na výtvarných dílnách vyráběli velikonoční dekorace a hráli jsme různé deskové hry.

Loutkové divadlo

Novinky 4.A

Ve středu 14. března se děti rozdělily do skupin a při projektovém vyučování PRÁCE S UMĚLECKÝM DÍLEM vyráběly a hrály loutkové divadlo. Pohádku, kterou si vylosovaly, si nejprve přečetly, určily hlavní a vedlejší postavy a daly se do výroby loutek a kulis. Navzájem si pomáhaly a nakonec jednotlivé pohádky zahrály ostatním dětem ze třídy. Druhý den čtvrťáci předvedli nacvičené pohádky prvňáčkům.

Vybíjená

Novinky 4.A

V březnu jsme trénovali na turnaj ve vybíjené. Soutěžili jsme se 4. B a 4. C. Z naší třídy jsme nakonec vybrali Adama Bažanta, který naši třídu reprezentoval při vybíjené v oblastním kole.

Čarodějnický učeň

Novinky 4.A

Ve čtvrtek 15. února jsme v Kulturním domě v Bílině navštívili muzikál pro děti Čarodějův učeň. V napínavém představení plném kouzel zaznělo mnoho pěkných písniček. Jako v každé pohádce nakonec zvítězilo dobro nad zlem. Herci se představili v krásných kostýmech a za svůj výkon sklidili veliký potlesk.

Měření délky

Novinky 4.A

Ve středu 7. února jsme v hodině přírodovědy opakovali fyzikální veličiny. Pracovali jsme ve skupinách. Měřili jsme délku, převáděli jsme jednotky délky. Používali jsme různá měřidla – krejčovský metr, skládací metr, posuvné měřítko, pásmo, tabulové pravítko a plnili zadané úkoly.

Perštejni ve 4. A

Novinky 4.A

V pondělí 15. ledna 2018 navštívila historická skupina Pernštejni naši školu. V různých ukázkách se děti seznámily s oblečením Vikingů, jejich zbrojí a způsobem života. Všechny děti zaujaly nejen přilbice, štíty, kopí, meče, nože, ale i vesty, košile, kalhoty, čepice, obuv a opasky. Nemalý obdiv sklidilo tažení do boje a v závěru souboj muž proti muži. Představení se nám všem moc líbilo.

Vánoce ve 4. A

Novinky 4.A

V pátek 22. 12. jsme si udělali ve třídě vánoční besídku. Vyrobili jsme si vánoční svícen, zazpívali si vánoční písničky a koledy. Rozdali jsme si drobné dárečky, shlédli vánoční pohádku, popřáli si krásné a klidné Vánoce a rozešli se domů čekat na Ježíška.

Beseda s MP

Novinky 4.A

V pondělí 11. 12. 2017 nás navštívil strážník Městské policie v Bílině a seznámil děti s nebezpečím internetu. Děti se dozvěděly, které údaje nemají nikomu sdělovat. Vysvětlil jim, co je kyberšikana a jak se mají zachovat v případě, že by k ní došlo. Za užitečné informace moc děkujeme.

Přejít na stránku: 13
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.