Novinky 4.A

Ať žijí duchové

Novinky 4.A

V úterý 11. 6. jsme vyrazili na výlet do Mostu, abychom vystoupali na vrch Hněvín, kde se nachází stejnojmenný gotický hrad. Netradičně jsme sem nejeli za historií či na proslulou vyhlídku, nýbrž na pohádkový muzikál "Ať žijí duchové!" s písněmi Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Loutkové divadlo

Novinky 4.A

Práce s uměleckým dílem bylo naše další projektové vyučování, na které se děti těšily. Nejdříve si poslechly čtenou pohádku. Poté si vytvořily skupiny a z připravené nabídky si vybraly jednu pohádku. Rozdělily si hlavní a vedlejší role a pohádku si nastudovaly. Také si vyrobily loutky a kulisy. Svá loutková představení prezentovaly ostatním spolužákům,  za ně byly odměněni potleskem.

Projekt - Karel IV.

Novinky 4.A

V úvodu vyučování  se žáci seznámili s tématem a obsahem projektu. Nejdříve se podívali na výukový program o Karlu IV. a korunovačních klenotech. Ve skupinách vyhledávali a třídili informace, plnili zadané úkoly, pracovali s textem, řešili slovní úlohy a příklady. Poslední hodinu si každý vytvořil svou královskou korunu.

Svátek matek

Novinky 4.A

Druhou neděli v květnu mají svátek maminky. Děti jim k tomuto svátku připravily překvapení. Nazdobily perníkové košíčky a vyrobily srdíčková přáníčka. Všichni se snažili, aby svými dárečky maminky potěšili.

Český lev se probouzí...

Novinky 4.A

Ve čtvrtek 2. května 2019 navštívila naše třída Národní památník na Vítkově v Praze. Paní lektorka nás seznámila s programem, který probíhal v expozici a slavnostní síni. Žáci dostali pracovní listy, ve kterých ve skupinách plnili úkoly na téma o vzniku ČSR, státních symbolech, o T.G.M., legionářích, ... Po skončení programu všechny děti dostaly pamětní list. Využili jsme také možnost prohlédnout …

Beseda s Městskou policií

Novinky 4.A

Policista z MěPo přišel informovat děti o nebezpečí používání mobilních telefonů a internetu, o nevhodných stránkách. Radil jim, jak reagovat na maily, spamy, viry a jak se mají zachovat v nebezpečných situacích. Žáci bedlivě poslouchali a diskutovali s panem policistou. Celá beseda byla zaměřena na prevenci.

Velikonoční tvoření ve 4. A

Novinky 4.A

Před velikonočními prázdninami jsme si vyrobili velikonoční dekorace. Ozdobili jsme si vajíčko nebo zajíčka z perníku. Většina dětí je ani nedonesla domů, protože si na nich pochutnala ještě ve třídě. Jak se jim zdobení podařilo, můžete vidět v naší fotogalerii. Z papíru jsme ještě složili slepičku a z modelíny vytvořili velikonoční pomlázku. Děkujeme paní asistentce Martině za pomoc při perníkové…

Beseda ve 4. A

Novinky 4.A

Dan Bečvařík, Míra Šlajer a Standa Mráz z 9. A k nám přišli do třídy na besedu o 2. světové válce, o které se učí v hodinách dějepisu. Připravili nám mini projekt a zajímavou formou nás seznámili s hlavními událostmi z našich dějin. Vyprávění děti zaujalo a deváťáci na závěr hodiny trpělivě odpovídali i na všechny jejich dotazy. Besedu nám zdokumentovala Amálka Dobosi. Deváťáky chválím a děkujeme …

Naše práce - Jaro

Novinky 4.A

Nastalo nám jarní období a tak si třídu a spojovací chodbu zdobíme novými obrázky na toto téma. Tvoříme také přáníčka a výzdobu pro polikliniku.

Maňásek z ponožky

Novinky 4.A

V hodinách Pč se také učíme i šít. Už zvládneme přišívání knoflíků i základní stehy - přední, zadní, křížkový i ozdobný. A tak si žáci na jednu hodinu pracovních činností  přinesli starou ponožku, z které si vyrobili maňásky. Každý si promyslel, co bude jeho maňásek představovat a v které pohádce by mohl hrát. Některé děti nám i krátkou pohádku zahrály.

Přejít na stránku: 13
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.