Dokumenty

Volební řád žákovského parlamentu

Dokumenty

Volební řád Žákovského parlamentu Žákovský parlament (ŽP) se skládá ze zástupců 5. - 9. tříd školy. Počet zástupců ŽP závisí na počtu tříd. Obvykle se jedná o dva zástupce z každé třídy. Ti jsou voleni ve třídě prostým většinovým způsobem. Volby vypisuje výbor ŽP předchozího roku či jeho část, která je stále na škole. Volby do žákovského parlamentu se konají každé září v novém školním roce, …

Cíle a stanovy

Dokumenty

Cíle žákovského parlamentu: Prostřednictvím žákovského parlamentu mají žáci 5. – 9. ročníků možnost, vyjádřit se k fungování školy i kvalitě vzdělávacího procesu. Z každého zasedání žákovského parlamentu je vytvořen zápis, který se konzultuje prostřednictvím předsedy ŽP a koordinátora ŽP s vedením školy. Zástupci parlamentu se aktivně podílejí na vytváření pozitivního klimatu školy. Zprostře…

Žákovský parlament

Dokumenty

Žákovský parlament se utváří v celoškolním procesu jako celku. Dochází během něj ke změně klimatu ve škole a k proměně vztahu mezi vedením školy, zaměstnanci a žáky směrem k participaci (k partnerství, spolupráci, společnému rozhodování). Učí žáky znát jejich povinnosti i práva a používat je ve školním prostředí i v běžném životě. Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli, vedením školy…

Jednací řád

Dokumenty

Jednací řád žákovského parlamentu upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování žákovského parlamentu a zajišťování plnění jeho rozhodnutí. Žákovský parlament se schází dvakrát za měsíc.  Pravidelné zasedání žákovského parlamentu svolává předseda žákovského parlamentu prostřednictvím koordinátora.  Mimořádné zasedání žákovského parlamentu může být svoláno k projednání závažných nebo mimořád…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.