11.03.2024, Nikol Šimůnek Meyerová

Kariérový poradce

gr. Jana Šmrhová

tel.: 417 829 127
e-mail: jana.smrhova@zsaleska.cz

onzultační hodiny: středa 7.00 hod – 7.45 hod. nebo dle domluvy

Roční plán úkolů karierního poradce


Září

 • Zkompletování seznamů žáků v 5. a 9. ročníku
 • Zjištění žáků vycházejících z nižších ročníků
 • Aktualizace návrhů a tipů na exkurze/akce v rámci Pč 9. ročníku
 • Termínová listina pro daný školní rok
 • Komunikace s PPP a s Úřadem práce Teplice
 • Informovat žáky a rodiče o přihláškách na střední školy, o přijímacím řízení a o všech důležitých věcech ohledně týkajících se středních škol
 • Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků

Říjen

 • Prezentace vybraných středních škol – dojednání termínů a akcí
 • Seznámení vycházejících žáků s webovými stránkami, zaměřenými na volbu povolání
 • Vytipovat žáky hlásící se na školy s talentovou zkouškou
 • Předání informací o studiu na SŠ na třídních schůzkách 9.a 5. tříd
 • Návštěva Šance 2023, schůzka s pracovníci úřadu práce

Listopad

 • Organizace náboru do škol
 • Vést v patrnosti žáky, kteří chtějí podat přihlášku na střední školu s talentovou zkouškou
 • Zpracovat informace významné pro volbu dalšího studia nebo pro jiné formy přípravy na povolání a předat je žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům

Prosinec

 • Poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče k otázkám týkajícím se studia ve středních školách
 • Informovat žáky a jejich rodiče o činnosti PPP A SPC a o dalších poradenských službách regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra) Na TS s třídními učiteli

Leden

 • Zpracovat přehled žáků se změnou pracovní schopnosti – příjímací řízení do středních škol
 • Při nerozhodnosti pomoci žákům s výběrem (např. testy dovedností a vědomostí)

Únor

 • Připomenutí žákům, že přihlášky na SŠ se odevzdávají do daného termínu
 • Rozdání a evidence zápisových lístků
 • Počty uchazečů (5. a 9. tříd)

Březen

 • Odborná pomoc při vyplňování přihlášek na SŚ
 • Individuální péče o nerozhodné, problémové uchazeče na SŠ

Duben

 • Zajistit informovanost o přijímacím řízení

Květen

 • Zpracovat údaje o přijímacím řízení do středních škol
 • Individuální péče o nerozhodné, problémové uchazeče na ŠŠ

Červen

 • Zpracovat vyhodnocení žáků při přijímacím řízení do středních škol
 • Aktualizace dat ve školním matrice
 • Zpracovat zhodnocení ročního plánu karierního poradce

Zpracovala:
Mgr. Jana Šmrhová kariérová poradkyně

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.