20.02.2024, Nikol Šimůnek Meyerová

Výchovný poradce

Mgr. Alexandra Štolbová

tel.: 417 829 127
e-mail: alexandra.stolbova@zsaleska.cz

onzultační hodiny: středa 7.00 hod – 7.45 hod. nebo dle domluvy

PORADENSKÉ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE:

1. Depistáž SPU a SPCH (září až říjen)

2. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě a diagnostika třídních kolektivů-ve spolupráci s PPP, SVP (po celý školní rok podle aktuálních potřeb tříd)

3. Podíl na tvorbě a realizaci IVP, spolupráce se žákem, jeho zákonnými zástupci i vybranými učiteli školy (září až říjen, popř. podle potřeby)

4. Individuální poradenská práce se žáky, v případě žádosti řešit osobní, rodinnou či školní situaci (kontinuálně v průběhu celého školního roku)

5. Krizová intervence pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky. Poradenství pro rodiče a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými obtížemi žáků školy (kontinuálně v průběhu celého školního roku)

6. Individuální konzultace s učiteli i zákonnými zástupci žáků (kontinuálně v průběhu celého školního roku)

7. Podíl na přípravě přípravných kurzů pro předškoláky (druhé pololetí podle možností školy)

8. Spolupráce s žáky cizinci, podpora jejich začlenění do školy, spolupráce s jejich rodinami (kontinuálně v průběhu celého školního roku)

9. Spolupráce s dalšími školskými poradenskými zařízeními, zprostředkování diagnostiky (kontinuálně v průběhu celého školního roku)

METODICKÉ A INFORMAČNÍ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE:

1. Realizace pracovních seminářů pro pedagogické pracovníky školy (kontinuálně v průběhu celého školního roku v rámci DVPP)

2. Předávání informací o žácích školským poradenským zařízením, která mají v kompetenci jejich diagnostiku a péči (kontinuálně v průběhu celého školního roku). Metodická setkávání se spádovou PPP, popřípadě spolupráce se školou při preventivně výchovném pobytu v SVP)

3. Metodické konzultace s učiteli při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (kontinuálně v průběhu celého školního roku, je-li ve škole více žáků, kteří mají vytvořený individuální vzdělávací plán nebo individuální výchovný plán, pravidelné porady s učiteli, kteří se na realizaci plánů přímo podílejí)

4. Evidence odborných zpráv a další dokumentace související s žáky školy (kontinuálně v průběhu celého školního roku)

5. V případě diagnostické, intervenční či konzultační činnosti budou vždy o charakteru práce informováni zákonní zástupci žáků.

6. Archivování dokumentace o žácích probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

Zpracovala: Mgr. Alexandra Štolbová

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.