11.03.2024, Nikol Šimůnek Meyerová

Metodik prevence

Mgr. Gabriela Mašková

tel.: 417 829 127
e-mail: gabriela.maskova@zsaleska.cz

konzultační hodiny: středa 7.00 hod – 7.45 hod. nebo dle domluvy

Školní metodik prevence vykonává činnost:
 • Metodickou a koordinační (preventivní plán školy, prevence záškoláctví, šikany, vandalismu, rasismu, adaptační kurzy …)
 • Informační (zajištění besed, exkurzí, databáze kontaktů)
 • Poradenskou (detekce rizikových dětí, poradenství pro žáky i jejich rodiče …)

Ve školním roce 2023/2024 je naplánována následující činnost metodika prevence:
 • Zpracování vyhodnocení preventivního plánu pro školní rok 2022/2023
 • Vytvoření preventivního plánu pro školní rok 2023/2024
 • Aktualizovat informační nástěnky ve škole (kontakty, www –stránky …)
 • Pracovat se schránkou důvěry
 • Zajištění prevence od městské policie (viz aktuální nabídka)
 • Spolupráce s TU - k výjezdu na pobyty v Levíně, konzultace s TU vyjíždějících tříd
 • Pravidelné konzultace s TU – chování žáků, projevy rizikového chování, jednání s problematickými rodiči
 • Pravidelné schůzky preventivního týmu – výchovný poradce, vedení školy
 • Účast na poradních komisích
 • Účast na pohovorech TU a rodičů – dle potřeb TU
 • Pohovory se žáky (projevy rizikového chování, vandalismu, …)
 • Šetření projevů šikany (dle výskytu a potřeby)
 • Mapování výskytu rizikového chování
 • Sociometrická šetření – dle aktuální potřeby (šetření B3)
 • Spolupráce s organizacemi zajišťujících primární prevenci (v průběhu školního roku dle nabídky)
 • Pokračující spolupráce s organizací Člověk v tísni
 • Spolupráce s organizací PAC zajišťující program adaptačního pobytu a školy v přírodě se zaměřením na prevenci rizikového chování
 • Průběžné metodické vedené TU při tvorbě TH
 • Pracovní schůzky se školními metodiky jiných ZŠ
 • Účast na pravidelných setkáních školních metodiků prevence v PPP Teplice
 • Účast na vzdělávacích akcích, školeních – dle aktuální nabídky

Činnosti se prolínají napříč všemi měsíci, vždy dle aktuální potřeby a aktuálními projevy rizikového chování, dále také se odvíjejí dle aktuální nabídky jednotlivých preventivních aktivit a nabízených přednášek.

Vypracovala:
Mgr. Gabriela Mašková

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.